• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

افزایش 3.3 برابر خروج سرمایه خالص از روسیه در طی 11 ماه

تاریخ انتشار: 21 آذر 1397

منبع:https://tass.ru

طبق گزارش بانک مرکزی فدراسیون روسیه، بر اساس ارزیابی به عمل آمده، خروج سرمایه از روسیه توسط بخش خصوصی از ماه های ژانویه تا نوامبر سال 2018، 3.3 برابر در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است و به 58.5 میلیارد دلار رسیده است.

خروج سرمایه از فدراسیون روسیه در سال گذشته 17.7 میلیارد دلار بوده است.

بانک مرکزی فدراسیون روسیه خروج سرمایه از روسیه در ماه اکتبر را از 55 میلیارد دلار تا 66 میلیارد دلار، پیشبینی کرد. در عین حال پیشبینی کرده است خروج سرمایه در سال 2019 کاهش یابد و به 25 الی 27 میلیارد دلار برسد. آمار سال 2017 نشان می دهد که خروج سرمایه خالص از روسیه نسبت به سال 2016، افزایش 1.6 برابری داشته است و به 31.3 میلیارد دلار رسیده است.

در اسناد همچنین ذکر شده است که مازاد حساب جاری تراز پرداخت ها در فدراسیون روسیه در مقایسه با رقم مشابه سال گذشته 3.8 برابر افزایش یافته و به 104.3 میلیارد دلار رسیده است. در عین حال، بانک مرکزی گزارش داده است که  تراز مثبت تجارت خارجی فدراسیون روسیه در 11 ماه 1.7 برابر افزایش پیدا کرده و به 175.6 میلیارد دلار رسیده است.