• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

امتناع گازپروم از خرید لوله به میزان 23 میلیارد روبل

تاریخ انتشار: 9 مرداد 1397

منبع:www.mk.ru

مدیریت شرکت انرژی گازپروم تصمیم به لغو مناقضه برای خرید 255 هزار تن لوله با قطر بزرگ برای ساخت لوله گاز اصلی ساخالین خاباروفسک ولادی وستوک، گرفته است، مبلغ قرارداد 23 میلیارد روبل می باشد.

به نقل از اینترفاکس، گسترش خط لوله گاز ساخالین - خاباروفسک - ولادی وستوک، باعث افزایش پمپاژ سالانه گاز تا 20 میلیارد متر مکعب خواهد شد. بنابراين، دومين مجموعه خط لوله گاز به منظور تکمیل عرضه گاز به مصرف کنندگان در خاباروفسکی کرای و پریمورسکی کرای و همچنين رشد صادرات گاز می باشد.