• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

امضای مقدماتی یادداشت تفاهم سه جانبه ایران - روسیه - قزاقستان در زمینه تجارت گندم

تاریخ انتشار: 17 اسفند 1396

 امضای مقدماتی یادداشت تفاهم سه جانبه ایران - روسیه - قزاقستان در زمینه تجارت گندم 

 

بر اساس یادداشت تفاهم سه جانبه گندم بین ایران.  روسیه و قزاقستان که توسط معاونین وزرا  امضای مقدماتی شد،  جمهوری اسلامی ایران بر طبق قوانین و مقررات خود از آزادی ترانزیت، ورود موقت  و سوآپ گندم از سرزمین خود حمایت خواهد کرد.  میزان و حجم این مبادلات بر اساس قراردادهای جداگانه بین شرکتهای بخش خصوصی و دولتی طرفین مشخص خواهد شد.  
طرفهای روس و قزاق مکانیسم اعطای خط اعتباری به خریداران ایرانی برای اجرای این تفاهم نامه را مورد حمایت قرار خواهند داد.