• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

امضای یادداشت تفاهم همکاریهای حمل و نقلی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه

تاریخ انتشار: 11 شهریور 1399

منبع:https://russia.mfa.gov.ir/portal/NewsView/608534

✳️ یازدهمین کار گروه حمل و نقلی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه روز سه شنبه 8 مرداد ماه بصورت ویدئو کنفرانسی با حضور آقایان شهرام آدم نژاد معاون وزیر حمل نقل جمهوری اسلامی ایران و رئیس طرف ایرانی کار گروه و لادیمیر توکاروف همتای روسی ایشان برگزار گردید.

💠 امضای یادداشت تفاهم همکاریهای حمل و نقلی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه

✳️ یازدهمین کار گروه حمل و نقلی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه روز سه شنبه 8 مرداد ماه بصورت ویدئو کنفرانسی با حضور آقایان شهرام آدم نژاد معاون وزیر حمل نقل جمهوری اسلامی ایران و رئیس طرف ایرانی کار گروه و لادیمیر توکاروف همتای روسی ایشان برگزار گردید.
در این مراسم، یادداشت تفاهم کار گروه مذکور به امضاء معاونین وزرای راه و حمل و نقل دو کشور رسید.شایان ذکر است طی دو روز اخیر در نشست های کارشناسی موضوعات مربوط به همکاری‌های دوجانبه در بخش های جاده ای،ریلی،هوایی و دریایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نتایج آن در یادداشت تفاهم مورد اشاره گنجانده شده است.