• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

انتظار بانک مرکزی فدراسیون روسیه از افزایش تولید ناخالص داخلی روسیه تا 1/8 درصد

تاریخ انتشار: 27 مهر 1397

منبع:https://news.ru

بر اساس تحقیقات بانک مرکزی (نتایج روند بازار)، احتمال مقداری کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی در پایان سال 2018، و آغاز سال 2019 وجود دارد.

در عین حال، بر اساس ارزیابی متخصصین بانک مرکزی، برخی از عوامل دلالت بر رشد احتمالی تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2018 در سطح 1/7 تا 1/8 دارد/

تحلیلگران بانک مرکزی فدراسیون روسیه حاطرنشان کرده اند که پیش بینی های کوتاه مدت دلالت بر برخی کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در پایان سال و آغاز سال آینده دارد. طبق پیش بینی ها نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه آخر سال 2018 در سطح 0/35، و در سه ماه ابتدایی سال 2019، درصد خواهد بود.