• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

انتظار وزارت توسعه اقتصاد فدراسیون روسیه از کاهش قیمت ها در ماه آگوست

تاریخ انتشار: 22 تیر 1397

منبع:http://www.mk.ru

در وزارت توسعه اقتصاد فدراسیون روسیه پیشبینی کرده اند که در ماه آگوست قیمتها در کشور کاهش خواهند یافت و شاهد تورم منفی خواهند بود.

همچنین در این وزارتخانه متذکر شدند که در سال جاری شاهد تورم منفی محسوسی همانند سال گذشته که 0/6 درصد بوده است، نخواهند بود.

توضیح داده شده است که تورم در آینده نزدیک بستگی به پویایی فصلی قیمتهای محصولات غذایی دارد.