• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

ایران به راه آهن روسیه برق رسانی خط راه آهن 3 هزار کیلومتری را پیشنهاد داد

تاریخ انتشار: 24 فروردین 1397

منبع:https://ria.ru/economy/20180409/1518256946.html

آلکساندر میشارین معاون اول راه آهن روسیه در تهران گفت:  ما در واقع توافقنامه برق رسانی به خط راه آهن گرمسار- اینچه برون را امضا نمودیم و شامل بخشهای دیگر هم میشود. اکنون ما این بخشها را بررسی می نماییم. اینها بخشهایی هستند که در زمره کریدور شمال-جنوب قرار میگیرند نظیر خط تهران- تبریز و ..... . امروز طرف ایرانی طرح  برق رسانی به خط راه آهن 3 هزار کیلومتری را به راه آهن روسیه پیشنهاد داد. این طرح بزرگی است. باید نقشه تامین مالی آنرا تعیین نمود که تقریبا 2-3 میلیارد یورو هزینه بر میدارد.