• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

ایکس فایو X5 قصد دارد تعدادی از فروشگاه ها را به دلیل سهم بالای بازار تعطیل کند

تاریخ انتشار: 12 شهریور 1397

منبع:www.vedomosti.ru

به نقل از اداره ضدانحصاری فدرال روسیه، ساختار ایکس فایو (مجموعه تعدادی از فروشگاه ها) در سال 2016 توانسه است تا 25 درصد از سهم بازار خرده فروشی موادغذایی را در 11 منطقه از 18 منطقه و مناطق شهری استان لنینگراد را دست بگیرد. این وضعیت در بر اساس اطلاعات این اداره در برخی مناطق سه بازار این شرکت از 25 درصد به 32/83 درصد رسیده است.

بر اساس قانون اجرایی در مورد تجارت، در صورت دستیابی به 25 درصد از سهم بازار دیگر امکان خرید، اجاره مکان جدیدی برای افتتاح مغازه جدیدی نخواهد داشت. بر اساس گزارشات سالانه ایکس فایو، سهم آنها در تجارت موادغذایی روسیه کمی کمتر از 9/5 درصد از سهم فدرال در سال 2017 بوده است. با این حال، محدودیت ها برای توسعه شبکه های بر اساس قانون دستیابی به 25 درصد از سهم بازار در ساختارهای  اداری و ارضی مختلف اعمال شده است.