• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

بخاطر برنامه "اقتصاد دیجیتالی" احتمالا روند تحقق "قانون یارووایا" به تعویق خواهد افتاد

تاریخ انتشار: 13 مهر 1396

بخاطر برنامه "اقتصاد دیجیتالی" احتمالا روند تحقق "قانون یارووایا" به تعویق خواهد افتاد(خبرگزاری ار ب کا 2017/10/04)

روزنامه ودوموستی به نقل از سند برنامه "اقتصاد دیجیتالی 2017-2020" گزارش داد: زمان مطالبات "قانون یارووایا" از اپراتورهای مخابراتی احتمالا بخاطر تحقق برنامه "اقتصاد دیجیتالی" به تعویق خواهد افتاد. قبلا اعلام شده بود که "قانون یارووایا" از 1 جولای 2018 تحقق می یابد. همچنین در این برنامه جبران هزینه های اپراتورهای مبایل جهت توسعه "اقتصاد دیجیتالی و اینترنتی" مد نظر گرفته شده است. این امر به هدف تحریک فعالیت سرمایه گذاری اپراتورها و توسعه شبکه های مخابراتی با فناوریهای پیشرفته لازم است.