• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

بدهی 1/4 تریلیون روبلی روس ها بابت خدمات عمومی مسکن

تاریخ انتشار: 21 تیر 1397

منبع:https://iz.ru

در سه ماه اول سال جاری، بدهی های شهروندان روسیه بابت خدمات عمومی مسکن در مقایسه با مشابه سال گذشته، 5/3 درصد افزایش یافته اند. بر اساس اطلاعات اداره آمار فدراسیون روسیه، 1/4 تریلیون روبل می باشد.

در اداره ملی اعتبارات گزارش داده اند که میانگین میزان بدهی در سطح 46 هزار روبل می باشد. در عین حاال کارشناسان توضیح داده اند که بدهکارها تنها افراد کم درآمد نمی باشند، بلکه صاحب خانه های جدید و مجلل  و افراد ثروتمند نیز پرداخت های خود را به تعویق می اندازند.

متخصصین توضیح داده اند که شرایط می تواند در صورت امضا قانون محاسبات مستقیم شهروندان با سازمان های عرضه کننده منابع توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه تغییر کند.

سند به عنوان حذف واسطه در قالب یک شرکت مدیریتی برای کاهش بدهی ها در مقابل عرضه کننده منابع پذیرفته شده است.

کارشناسان ذکر کرده اند که اگر مالیات بر ارزش افزوده از 18 درصد به 20 درصد افزایش یابد، به احتمال زیاد به دلیل خسارات عرضه کننده ها، بدهی ها بابت خدمات عمومی نیز افزایش خواهند یافت. به احتمال زیاد افزایش تعرفه های خدمات عمومی می تواند راه حلی برای این موضوع باشد.