• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

بررسی راهکارهای حضور محصولات ایرانی در بازار روسیه

تاریخ انتشار: 11 شهریور 1399

منبع:https://russia.mfa.gov.ir/portal/NewsView/608534

کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه طی گفتگویی ویدئو کنفرانسی با مسئولین مرکز صادرات و سرمایه گذاری ایران راه‌های عرضه محصولات شرکتهای تابعه این مرکز در فروشگاه‌ها و مراکز عرضه فدراسیون روسیه را مورد بحث و بررسی قرار داد

بررسی راهکارهای حضور محصولات ایرانی در بازار روسیه

کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه طی گفتگویی ویدئو کنفرانسی با مسئولین مرکز صادرات و سرمایه گذاری ایران راه‌های عرضه محصولات شرکتهای تابعه این مرکز در فروشگاه‌ها و مراکز عرضه فدراسیون روسیه را مورد بحث و بررسی قرار داد.با توجه به توانمندی شرکت های عضو این مرکز و رقابتی بودن بسیاری از محصولات آن در بازار روسیه مقرر گردید با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو شرایط برای حضور شرکتهای تابعه مرکز صادرات و سرمایه گذاری ایران در بازارهای روسیه و نیز برپایی نمایشگاه محصولات و خدمات فراهم گردد.