• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های استانی با استان ساراتوف روسیه

تاریخ انتشار: 7 خرداد 1399

منبع:https://russia.mfa.gov.ir/portal/newsview

کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه روز پنجشنبه مورخ 28/1/1399 در تماسی ویدئویی با والری رادایف استاندار استان ساراتوف روسیه گفتگو نمود.

♻️بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های استانی با استان ساراتوف روسیه

❇️کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه روز پنجشنبه مورخ 28/1/1399 در تماسی ویدئویی با والری رادایف استاندار استان ساراتوف روسیه گفتگو نمود.
❇️طرفین در این تماس ضمن تاکید بر اهمیت همکاری‌های استانی بین ایران و روسیه، توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های داروسازی، تجاری و بازرگانی، علمی و دانشجویی، گردشگری، ترانزیت، سرمایه گذاری، افتتاح دفاتر شرکت های روسی در منطقه آزاد انزلی، کشاورزی و همچنین ایجاد سرای تجاری ایران در ساراتوف را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.