• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

بررسی همکاریهای گمرکی در گفتگوی سفیر کشورمان با مسئولین سرویس فدرال گمرک روسیه

تاریخ انتشار: 31 تیر 1399

منبع:گمرک

کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در گفتگوی ویدئویی روز دوشبه 23 تیر ماه 99 با ولادیمیر ولادیمیروویچ ایوین معاون سرویس فدرال گمرک روسیه موضوعات مربوط به همکاریهای گمرکی و برخی مشکلات مرتبط با رانندگان ایرانی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

💠 بررسی همکاریهای گمرکی در گفتگوی سفیر کشورمان با مسئولین سرویس فدرال گمرک روسیه

🔶 کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در گفتگوی ویدئویی روز دوشبه 23 تیر ماه 99 با ولادیمیر ولادیمیروویچ ایوین معاون سرویس فدرال گمرک روسیه موضوعات مربوط به همکاریهای گمرکی و برخی مشکلات مرتبط با رانندگان ایرانی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
🔸 جلالی در این دیدار آمادگی جمهوری اسلامی ایران بمنظور همکاری چند جانبه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب ایده آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مبنی بر ایجاد کریدورهای سبز گمرکی در دوران کرونایی و پس از از کرونا به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی در توسعه همکاری‌های اقتصادی را مورد تاکید قرارداد.
☑️ مقرر گردید مسئولین گمرکی ایران و روسیه تماسهای مستمری در ارتباط با موضوعات مربوطه داشته باشند .