• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

بررسی چین برای شرکت در پروژه گاز طبیعی مایع آرکتیک 2 در روسیه

تاریخ انتشار: 21 خرداد 1397

منبع:https://iz.ru

وزیر انرژی فدراسیون روسیه، الکساندر نوواک، بیان کرد که شرکت چینی دارد شرایط ورود به پروژه جدید گاز مایع طبیعی آرکتیک 2 شرکت «نوواتک» را بررسی می کند. وی توضیح داد، که موضوع در مورد مشارکت مشابه پروژه گاز طبیعی مایع یامال می باشد.

پیش از آن، شرکت نفت و گاز فرانسوی توتال، برای شرکت در این پروژه اعلام آمادگی کرد. رئیس هیئت مدیره شرکت نوواتک، گفت که طراحی این پروژه آغاز شده است. ارزش این پروژه 25.5 میلیارد دلار برآورد شده است. بهره برداری از اولین خط لوله گاز برای سال 2023 برنامه ریزی شده است.