• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

برنامه استان کاستراما برای تامین شیر مصرفی تا 80 درصد

تاریخ انتشار: 19 خرداد 1397

منبع:http://www.mk.ru

در استان کاستراما روسیه، بخش جدیدی برای تولید شیر ساخته خواهد شد. مجتمع دامداری برای 1200 راس گاو، در روستای سوشفسکی ساخته خواهد شد. به طوری که انتظار می رود، سرمایه گذار این مجموعه، 700 میلیون روبل به بخش تولید شیر مصرفی اختصاص خواهد داد. این مجموعه 50 فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.

با ساخت مجتمع دامداری (شیر شووالوفسکی)، تعداد گاوهای استان کاستراما 7،8 درصد افزایش میابد، و 12،3 درصد به تولید شیر اضافه می شود. چهل و چهارمین منطقه تا 80 درصد، شیر مصرفی خود را تامین خواهد کرد.

برای سرمایه گذاری در این پروژه، استاندار کاستراما با رئیس ازبربانک در حاشیه همایش بین المللی سن-پترزبورگ مذاکره کرده است، و با وام این بخش موافقت شده است. ازبربانک علاقمند به گسترش همکاری های سودمند، و اجرای طرح های مهم اقتصادی با مناطق روسیه می باشد.