• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

برنامه کشاورزان کراسنادار در سال 2019 برای برداشت 1 میلیون تن برنج

تاریخ انتشار: 15 آذر 1397

منبع:https://tass.ru

طبق گزارش معاون استاندار کراسنادار، آندری کارابکا، برنامه ریزی شده است در سال 2019 در منطقه کوبان، تا 1 میلیون تن برنج برداشت شود.

با تحقیقات علمی انجام شده، در این منطقه قصد دارند در 132 هزار هکتار زمین برنج کشت شود و 1 میلیون تن محصول برداشت شود. 87 درصد از برنج فدراسیون روسیه در منطقه کوبان برداشت می شود.

معاون استاندار توضیح داد که 1 میلیون تن برنج در سال، شاخص هدف گذاری استان کراسنادار می باشد. در سال 2016 با 134 هزار هکتار زمین زیر کشت به این شاخص رسیدند. امسال به علت تعمیر مخزن سد کروکوف، اراضی زیر کشت تا 117 هزار هکتار کاهش یافتند.