• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

بندر ماخاچ قلعه : توقیف کشتی داغستانی در آستراخان بر بارگیری غله برای ارسال به ایران تاثیر گذار خواهد بود

تاریخ انتشار: 10 آذر 1396

بندر ماخاچ قلعه : توقیف کشتی داغستانی در آستراخان بر بارگیری غله برای ارسال به ایران تاثیر گذار خواهد بود(خبرگزاری تاس 2017/11/30)

آلیک عبدالحمیدف دستیار مدیر کل بندر تجاری ماخاچ قلعه گفت: توقیف سه کشتی کمپانی داغستانی "اینوست" در شش ماه پیش بواسطه گمرک آستراخان، بر حجم بارگیری غله و ارسال آنها به ایران تاثیر خواهد گذاشت. طی 10 ماه 2017 حجم بارگیری غله برای ایران حدود 260 هزار تن بود. دستگیری کشتیها در ارتباط با انتقال غیر قانونی کشتی ها به کمپانی های دیگر است. اما کمپانی "اینوست" اصرار بر این دارد که چنین معامله ای صورت نگرفته است.