• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

بیش از نیمی از خریدهای انجام شده در روسیه بر اساس سیستم تکس فری توسط چینی ها

تاریخ انتشار: 6 مهر 1397

منبع:www.rbc.ru

در طی پنج ماه از زمان وضع پروژه تکس فری در روسیه، بازدیدکنندگان 174 کشور از روسیه به میزان 4/7 میلیارد روبل اجناس خریداری کرده اند، و بیش از نیمی از خریدها توسط چینی ها انجام شده است.

بازار خرده فروشی به این سیستم علاقه زیادی دارد. در طی پنج ماه 47 هزار قبض خرید به ارزش 4/7 میلیارد روبل صادر شده است. میانگین قبض صادر شده در قبال خرید اجناس 100 هزار روبل بوده است.

این پروژه منجر به گردش کالا بیشتر شده است و به همین دلیل در دستور کار قرار دارد که به تدریج آنرا گسترش دهند.

وزیر صنعت و تجارت فدراسیون روسیه رشد شاخص ها را با افزایش کیفیت فروشگاه های شرکت کننده در این پروژه و افزایش اطلاعات شهروندان خارجی در مورد تکس فری، مرتبط دانست. جام جهانی سال 2018، نیز بر افزایش حجم فروش تاثیر داشته است.