• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

تاجران روسیه در همایش تجاری در ایران شرکت خواهند کرد

تاریخ انتشار: 8 دی 1395

تاجران روسیه در همایش تجاری در ایران شرکت خواهند کرد ( پایگاه اطلاع رسانی omsk.mk.ru 2016/12/27)

در روزهای 20 و 21 ماه فوریه 2017 در ایران همایش تجاری دوجانبه روسیه ایران برگزار خواهد شد. گریگوری آوتوف رئیس مدرسه تجاری "سینرگیا" گفت : در این همایش حدود 1500 تاجر از روسیه و ایران شرکت میکنند. این همایش از لحاظ عملی برای شرکت کنندگان سود دارد . تمام میزگردها و گفتگوهایی که در چارچوب همایش برنامه ریزی شده اند بویژه با تاجران ایرانی انجام خواهد گرفت که اکنون آماده مشارکت تجاری با روسیه هستند. آنها در زمینه های کشاورزی، گردشگری، امور بانکی و تجاری فعالیت می کنند. ضمنا دراین همایش شهرداران چهار شهر بزرگ تهران ، اصفهان ، تبریز و قم حضور دارند. تمام این شهرها بسیار علاقمند به توسعه فعال اقتصادی شهر می باشند و به همین خاطر ما قصد داریم فرصت و امکان حداکثر گفتگو درمورد تقاضاهای  مشخص  دوستان  ایرانی مان از فناوریها و کالاهای را در اختیار شرکت کنندگان همایش قرار دهیم . آقای خسروتاج نماینده بزرگترین شرکت مشاوره ای ایرانی Trade Promotion Organization of Iran ، تجارب روسیه در مسیر توسعه صنعت گردشگری  برای طرف ایرانی بسیار مورد علاقه می باشد. ایران با قاطعیت قصد دارد در زمینه گردشگری بین المللی در جایگاه مهمی قرار بگیرد.