• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

تذکر وزارت حمل و نقل در مورد ریسک های مربوط به افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای پروازهای داخلی

تاریخ انتشار: 7 آذر 1397

منبع:https://tass.ru

وزیر حمل و نقل فدراسیون روسیه، یوگنی دیتریخ از نخست وزیر فدراسیون روسیه، دمیتری مدودوف، تقاضا کرد که مالیات بر ارزش افزوده برای پروازهای داخلی از 10 درصد به 20 درصد افزایش نیابد.

وزارت حمل و نقل معتقد است که نرخ پیشنهادی وزارت دارایی برای پروازهای منطقه ای با گذر از پایتخت در سطح 10 درصد و افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر روی پروازهای داخلی از طریق مسکو به 20 درصد از دیدگاه بودجه ناکارآمد می باشد. همانطور که اشاره شد، این امر" تأثیر منفی درازمدت بر توسعه صنعت " خواهد داشت.

نرخ 10 درصد تا پایان سال 2020 برای پروازهای داخلی به استثنای مسیرهای سیمفروپل، کالینینگراد و خاور دور معتبر  می باشد.  پیش از این وزارت توسعه اقتصادی و وزارت حمل و نقل پیشنهادی را برای نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر را برای همه پروازهای منطقه ای از مسکو تنظیم کرده بودند. وزارت دارایی در صورت افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای پروازهای مسکو تا 20 درصد با این موضوع موافقت خواهد کرد.

وزارت حمل و نقل به نوبه خود، اصرار بر نرخ 10 درصد برای پروازهای مسکو و نرخ صفر درصد برای پروازهای منطقه ای از سال 2019 دارد.