• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

تصویب شغل جدیدی در روسیه

تاریخ انتشار: 30 آذر 1397

منبع:www.gazeta.ru

طبق گزارش خبرگزاری روسیه، شغل جدیدی در روسیه به وجود آمده است. به طوری که اشاره شده است، این شغل جدید مربوط به بازار اوراق بهادار می باشد.

طبق قانون تصویب شده که از تاریخ 21 دسامبر وارد مرحله اجرا شد، شغل «مشاوره سرمایه گذاری» به ثبت رسید. لازم به ذکر می باشد که این حرفه  به معنی ارائه پیشنهادات برای معاملات در اوراق بهادار می باشد.

تاکید شده است که این خدمات می توانند هم به صورت شرکتی و هم فردی ارائه شوند.