• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

تصویب قانون علامت گذاری اجباری بر محصولات تنباکو در روسیه

تاریخ انتشار: 21 تیر 1397

منبع:http://tass.ru/ekonomika

دومای دولتی فدراسیون روسیه قانون علامت گذاری اجباری محصولات تنباکو که از اول ماه مارس سال 2019 اجرا خواهد شد را تصویب کرد.

این سند منصوب می کند که نظارت بر تولید محصولات تنباکو، انتقال آنها از مرز گمرک اتحادیه اقتصادی اوراسیا  و یا درون مرزهای فدراسیون روسیه، تجارت عمده فروشی و خرده فروشی و ردیابی تجهیزات تولید بر اساس داده های گمرکی و حسابرسی مالیاتی، و همچنین سیستم های ایجاد شده برای حصول اطمینان از علامت گذاری کالا توسط ابزار شناسایی روی دهد.

کنترل بر ابزار شناسایی توسط سازمان های فعال در تجارت عمده و خرده محصولات توتون و تنباکو، انجام می شود.