• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

ثابت ماندن تورم هفتگی در روسیه در سطح 0/2 درصد

تاریخ انتشار: 21 تیر 1397

منبع:https://regnum.ru

تورم در روسیه، از 3 تا 9 ماه ژوئن، همانند هفته گذشته 0/2 درصد می باشد. این اطلاعات در اداره دولتی فدرال آمار منتشر شده است.

گزارش شده است که تورم از ابتدای ماه ژوئن 0/3 درصد و از ابتدای سال جاری 2/4 درصد می باشد. بر اساس ارزیابی اداره آمار فدراسیون روسیه، تعرفه های خدمات عمومی در طی یک هفته 0/7 تا 1/3 درصد افزایش یافته است و پرداخت مسکن در خانه های دولتی و صندوق های مسکن شهرداری 0/4 درصد افزایش یافته است.

در دوره ذکر شده، ارزن 1/3 درصد، گوشت مرغ 1/1 درصد، شکر، سوسیس و کالباس، نان چاودار 0/2 درصد و کارامل 0/3 درصد گرانتر شده است. همزمان با آن، تخم مرغ 1/1 درصد و شیر، مشتقات پنیر و ماکارونی 0/2 درصد ارزانتر شده است.

قیمت میوه و سبزی به طور متوسط 1/5 درصد، گوجه 0/9 درصد، کلم 8/6 درصد، خیار 6/7 درصد ارزانتر شده است. همزمان هویج 3/9 درصد و سیب 0/7 درصد گرانتر شده است. قیمت بنزین و گازوئیل بر اساس گزارش اداره آمار تقریبا تغییری نکرده است.