• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

جریمه نکردن مالیات دهندگان در روسیه، در صورت یافت تعویقی ها و پرداخت آنها به صورت خودمختار

تاریخ انتشار: 12 مرداد 1397

منبع:www.business-gazeta.ru

پس از شکایت شرکت تائیف (بزرگترین شرکت صنایع پتروشیمی و نفت گاز تاتارستان)، دیگر مالیت دهندگان را به علت تعویق در پرداخت مالیات به بودجه، جریمه نخواهند کرد، در صورتیکه اگر آنها خودشان به صورت خودمختار، قبل از دخالت مقامات مالیاتی، تعویق در پرداخت ها را یافت کنند و آنها را پرداخت کنند.

بنا بر اطلاعات بدست آمده، اصلاحات مربوطه به قانون مالیاتی فدراسیون روسیه امروز در جلسه دولت بررسی خواهد شد. این طرح بعد از شکایت شرکت تائیف، که به موقع مالیات را به بودجه واریز نکرده بود، و به صورت خود مختار تخلف خود را یافت و اصلاح کرده بود، و محاسبات مالیاتی را بدون خطا ارائه کرده بود، اما با این وجود این شرکت برای عدم پرداخت به موقع مالیات، جریمه شد.