• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

جریمه کردن جایگاه های سوخت در روسیه به علت کم فروشی در بنزین

تاریخ انتشار: 16 مرداد 1397

منبع:https://ura.news

لایحه ای در مورد جریمه کردن جایگاه سوخت به علت کم فروشی و پر نکردن باک بنزین تهیه شده است و زمان تصویب آن هنوز مشخص نشده است. تصمیم گرفته شده است، که جرایم مربوط به نقض قوانین در ارتباط با عرضه سوخت در جایگاه های سوخت تشدید شوند.

در صورت تصویب این لایحه، یک درصد از درآمد یک سال جایگاه سوخت، حداقل 500 هزار روبل، برای جریمه بابت پر نکردن باک اتومبیل و کم فروشی اختصاص خواهد یافت. در صورت تکرار تخلف، جریمه تا سه درصد، حداقل دو میلیون روبل افزایش خواهد یافت.

این تقاضا برای وضع جریمه جایگاه های سوخت در قبال تخلف آنها، از سوی روس استاندارد می باشد. این پیشنهاد بعد از کشف تخلف جایگاه های سوخت برای خالی گذاشتن بخشی از باک، از یک تا 20 درصد مطرح شده است، و مشخص شده است که این سرقت از سوی مالکین جایگاه های سوخت می باشد.