• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

جزئیات حذف دلار توسط وزیر دارایی فدراسیون روسیه

تاریخ انتشار: 12 مهر 1397

منبع:www.mk.ru

به گفته وزیر دارایی فدراسیون روسیه، آنتون سیلوآنوف، حذف دلار در اقتصاد روسیه، هیچ گونه تاثیری بر سپرده های ارزی مردم روسیه نخواهد گذاشت. دولت فدراسیون روسیه قصد ندارد که به طور کامل دلار را در معاملات ارزی حذف کند و سپرده های دلاری را به روبل تبدیل کند.

وی همچنین توضیح داد که دولت فدراسیون روسیه معتقد می باشد که محاسبات تجاری با شرکای روسیه باید بر مبنای روبل، یورو، و دیگر ارزهای ملی انجام شود.