• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

حجم تجارت خارجی ایران و روسیه در سال 2020 ( 1399 شمسی) ، میزان واردات و صادرات دو کشور

تاریخ انتشار: 6 فروردین 1400

منبع:https://economic.mfa.ir/portal/NewsView/628096