• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

حمایت نکردن وزارت توسعه اقتصاد روسیه از قانون منع فروش سیگارهای ارزان

تاریخ انتشار: 24 خرداد 1397

منبع:https://www.business-gazeta.ru

سندی در ماه آوریل، به دومای دولتی روسیه راجع به اصلاح قانون «سلامت شهروندان از قرار گرفتن در معرض دود تنباکو» معرفی شد، که پیشنهاد می کند، فروش سیگارهای ارزانتر از حداکثر قیمت تعیین شده در بازار خرده فروشی از سال 2019 منع شود. اسناد در وزارت توسعه اقتصاد روسیه مطالعه شدند، و به این نتیجه رسیدند که اقدام پیشنهاد شده از لحاظ اقتصادی قابل قبول نمی باشد.

در حال حاضر، این سیگارها در بازار تقریبا 25 درصد ارزانتر از قیمت تعیین شده می باشند. در وزارت توسعه اقتصادی تاکید کردند، که این موضوع نباید به عنوان تخفیف، بلکه راهی برای انجام کسب و کار بررسی شود. علاوه بر آن، تفاوت های قابل توجه در سطح درآمد مردم بر اساس منطقه، فروش کالاها را با همان قیمت دشوار می کند. بنابراین، اگر فروش سیگارهای ارزان ممنوع شود، این امر منجر به توسعه بازار سیاه و کاهش درآمدهای مالیاتی در بودجه خواهد شد.