• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

حمایت وزارت بهداشت و درمان روسیه از وضع مالیات غیرمستقیم برای محصولات آرایشی و بهداشتی

تاریخ انتشار: 19 تیر 1397

منبع:www.gazeta.ru

وزارت بهداشت و درمان فدراسیون روسیه، از قانون مالیات غیرمستقیم برای محصولات آرایشی و بهداشتی حمایت کرد.

مشخص شده است که در صورت تصویب این لایحه، 523 روبل برای یک لیتر الکل بدون آب، مالیات در نظر گرفته شده است. به طوری که مشخص شده است، تولید کنندگانی که صحت استفاده از مواد خام را برای تولید محصولات تأیید کنند، قادر به دریافت کسر مالیات خواهند بود.

در وزارت خانه اعلام کردند، که چنین اقدامی به تولیدکنندگان فرصت می دهد تا مالیات پرداخت نکنند. همچنین می پندارند که وضع مالیات غیرمستقیم منجر به افزایش قیمت محصولات آرایشی و بهداشتی نخواهد شد.