• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

خبر جستجوی غیرعمومی سرمایه گذار برای خصوصی سازی توسط وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه

تاریخ انتشار: 21 آذر 1397

منبع:www.rbc.ru

به گفته ماکسیم آرشکین، وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه، دولت با خصوصی سازی مخالفت ندارد، و آن منجر به جستجوی غیر عمومی سرمایه گذاران خواهد شد و آماده است تا در صورت تقاضا، فروش دارایی ها را در نظر بگیرد.

به گفته وی، اگر سرمایه گذاران بزرگ علاقه ای به آن دسته از دارایی های روسیه که در حال حاضر در ترازنامه دولت قرار دارند، داشته باشند، مطمئنا این موضوع مد نظر قرار خواهد گرفت و از دیدگاه کاهش سهم دولتی، جذب شرکای استراتژیک یا طیف وسیعی از سرمایه گذاران در هر گونه سرمایه ای نیز بررسی خواهد شد. خصوصی سازی فرآیندی می باشد که بیشتر از آنکه از طرف عرضه باشد، از طرف تقاضا می باشد.