• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

خرید خانه چوبی در شهر تومن ارزانتر تمام می شود

تاریخ انتشار: 21 خرداد 1397

منبع:http://www.tmn.aif.ru

در دولت روسیه، قطعنامه ای را تصویب کردند، که بر اساس آن نرخ بهره وام برای خرید مسکن، 5 درصد کاهش میابد. نرخ بهره وام برای شهروندانی که خانه چوبی ساخته شده در کارخانه را بخرند، 5 درصد کاهش خواهد یافت. این قطعنامه در دولت روسیه به تصویب رسیده است. برای استفاده از مزایای آن باید بتوانند تا 30 نوامبر برای گرفتن وام اقدام کنند. دقیقا همین زمان برای اعتبار این سند در نظر گرفته شده است. غیر از آن، وام گیرنده باید 10 درصد از مبلغ کل مسکن را پرداخت کند.

در بخش تحلیل اطلاعات دومای منطقه ای تومن مشخص کرده اند، که حداکثر مبلغ وام 3،5 میلیون روبل می باشد. به میزان 200 میلیون روبل از بودجه فدرال برای این بخش در نظر گرفته شده است.