• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

دریافت مجوز بانک مرکزی فدراسیون روسیه برای انجام تجسس در موسسات اعتباری

تاریخ انتشار: 19 تیر 1397

منبع:https://lenta.ru

به نقل از اینترفاکس، بانک مرکزی فدراسیون روسیه می تواند برای ورود به دفاتر موسسات اعتباری بدون هیچ مانعی و اطلاع قبلی برای مطالعه اسناد و مدارک آنها در حضور شاهد، مجوز دریافت کند.

به گفته مصاحبه کننده این آژانس، اصلاحات مربوطه ضمیمه قانون تنظیم تعامل سازمان های حسابرسی و حسابرسان فردی بانک مرکزی خواهد شد. در صورت تایید، کارکنان بانک مرکزی با اجازه رئیس یا معاونت بخش تنظیم کننده قادر به انجام اقدامات برای کنترل در بانک بدون اطلاع قبلی و در حضور دو شاهد و همچنین با استفاده ازدوربین فیلمبرداری و عکاسی خواهند بود.

وزارت توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه با پیشنهاد در مورد توجیه ضرورت آن، با دادن چنین اختیاراتی به تنظیم کننده مخالفت کرد. به نظر این وزارت خانه، بانک مرکزی بدون آن، اختیارات کافی را برای نظارت بر دیگر بانک ها را دارد.

پیشتر در ماه آوریل سال 2018، گزارشی مبنی بر امکان انتقال بخشی از عملکرد سازمان های اجرای قانون به بانک مرکزی روسیه منتشر شد. فرض بر آن است که در این صورت نظارت بر رعایت قانون اطلاعات شخصی آسانتر خواهد شد. علاوه بر آن، اشاره شد که مبتکر این تغیرات، خود بانک مرکزی می باشد. بر اساس قانون اجرایی در حال حاضر، بانک مرکزی تنها می تواند اسناد را در چارچوب مبارزه با انتشار غیر قانونی اطلاعات شخصی از موسسه درخواست کند.