• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

در مسکو در خصوص توسعه روابط تجاری بین روسیه، آذربایجان و ایران گفتگو کردند

تاریخ انتشار: 10 آذر 1396

در مسکو در خصوص توسعه روابط تجاری بین روسیه، آذربایجان و ایران گفتگو کردند (پایگاه اطلاع رسانی vestikavkaza.ru 2017/11/30)

دیروز در اتاق صنعت و بازرگانی مسکو میزگرد "تجارت و لجستیک در کریدور حمل و نقلی شمال- جنوب . همکاری تجاری بین روسیه ، آذربایجان و ایران" برگزار گردید. این مراسم در چارچوب طرح مشترک انتشاراتی "رسانه گفتگو- تجارت" و اتاق صنعت و بازرگانی روسیه با حمایت نمایندگی تجاری روسیه در آذربایجان تشکیل گردید. گئورگی پتروف مشاور رئیس اتاق صنعت و بازرگانی روسیه یاداور شد که ایده احداث کریدور شمال جنوب در سال 1993 ایجاد شد. این کریدور نه تنها زیرساخت حمل و نقلی بلکه ارتباط اقتصادی بین کشورها می باشد. توجه خاصی به همکاری اقتصادی بین روسیه و آذربایجان معطوف شده است.