• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

رشد بازار کتاب روسیه در سال گذشته به دلیل فروش اینترنتی کتاب

تاریخ انتشار: 15 شهریور 1397

منبع:www.vedomosti.ru

بازار کتاب روسیه در سال 2017 توانسته است به میزان 75 میلیارد روبل کتاب به فروش برساند و پیش بینی شده است که در سال 2018 این رقم به 79 میلیارد روبل برسد، و افزایش 7 تا 8 درصدی داشته باشد، همین مقدار افزایش برای سال 2019 نیز پیش بینی شده است.

عامل اصلی این افزایش در چند سال اخیر، فروش کتاب از طریق اینترنت می باشد. فروش کتاب از طریق اینترنت در سال 2017، 20 درصد افزایش داشته است و گردش مالی آن 12/8 میلیارد روبل می باشد، پیش بینی شده است که در سال 2018، 18 درصد نیز افزایش یابد و به 15/1 میلیارد روبل برسد.