• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

رشد تورم بیشتر برای ثروتمندان نسبت به کم درآمدها در روسیه

تاریخ انتشار: 18 تیر 1397

منبع:https://news.ru

به گفته رئیس اداره آمار فدراسیون روسیه، رشد تورم در سال جاری برای ثروتمندان در روسیه نسبت به کم درآمدها بیشتر بوده است، هرچند معمولا بالعکس می باشد، و علت آن در خدمات عمومی می باشد.

وی افزود که تعرفه های خدمات عمومی در پنج ماه اول سال برای قشر کم درآمد تقریبا تغییری نکرده است، و برای قشر پردرآمد بالعکس افزایش داشته است. بر اساس آمار، نرخ خدمات عمومی برای اقشار پردرآمد در ماه مه در مقایسه با ماه دسامبر سال گذشته، 1/3 درصد افزایش داشته است و برای اقشار کم درآمد 0/6 درصد.

اداره آمار فدراسیون روسیه نرخ تورم را هر سال برای مردم با درآمدهای مختلف ارزیابی می کند. محاسبه تورم برای اقشار کم درآمد با مقایسه با نرخ خط فقر در زمان حال و نرخ گذشته آن انجام می شود.

در تاریخ 6 ژوئن، اداره آمار فدراسیون روسیه آمار تورم برای ماه ژوئن سال 2018 را منتشر کرد. بر اساس این آمار، رشد نرخ تورم در ماه گذشته 0/5 درصد، در مقابل 0/4 درصد ماه مه بوده است. در عین حال نرخ قیمت های مصرف کننده در شرایط سالانه بر اساس آمار ماه ژوئن کاهش داشته است و 2/3 درصد در مقابل 2/4 درصد ماه مه می باشد.