• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

روسیه در راس فهرست کشورهای دارای بیشترین ذخایر گاز قرار گرفت

تاریخ انتشار: 13 مهر 1396

روسیه در راس فهرست کشورهای دارای بیشترین ذخایر گاز قرار گرفت(روزنامه ایزوستیا 2017/10/01)

به گزارش آژانس فدرالی نووستی، روسیه در راس فهرست کشورهایی با بیشترین منابع گازی قرار گرفت. درحال حاضر میزان ذخایر گازی روسیه 7/48 تریلیارد متر مکعب برآورد میشود. ایران با میزان ذخایر 6/33 تریلیارد متر مکعب گاز در جایگاه دوم و قطر با 7/24 تریلیارد متر مکعب در جایگاه سوم قرار دارند. ترکمنستان و آمریکا، عربستان سعودی، عراق، ونزوئلا، نیجریه والجزایر در زمره 10 کشور برتر قرار گرفتند.