• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

روسیه در سال 2018 از ایران 5 میلیون تن نفت خریداری خواهد کرد

تاریخ انتشار: 10 آذر 1396

روسیه در سال 2018 از ایران 5 میلیون تن نفت خریداری خواهد کرد(خبرگزاری اینترفاکس 2017/11/30)

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، آلکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه اظهار داشت: روسیه در سال 2018  از طریق سازمان "پروم سیریو ایمپورت" از ایران 5 میلیون تن نفت خریداری خواهد کرد. در ماه سپتامبر سال جاری ایران تنها یک تانکر نفت به روسیه فروخت.