• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

روند افزایش اخذ وام توسط شهروندان روسیه

تاریخ انتشار: 17 اردیبهشت 1397

منبع:https://1prime.ru

براساس آمار اداره اعتبارات روسیه، روس ها در سه ماهه اول سال 2018، 8.65 میلیون وام به میزان 1.59 تریلیون روبل، وام اخذ کرده اند.  با مقایسه این ارقام با سه ماهه اول سال 2017، حاکی از رشد 22 درصدی وام ها بوده است، و حجم وام ها 53 درصد افزایش داشته است.

در سه ماهه اول سال، روسها در بازار اعتبارات، بیشترین تقاضا را برای کارت های اعتباری داشته اند، به طوری که صدور کارت های جدید با مشابه سال قبل 66 درصد افزایش داشته است. در سه ماهه اول سال 2018، 2.29 میلیون کارت اعتباری با مجموع 166.98 میلیارد روبل صادر شده است. یک سال پیش برای همین زمان، 1.38 میلیون کارت جدید، به میزان 80.26 میلیارد روبل صادر شده بود. حد متوسط در هر کارت از 65 هزار روبل به 73 هزار روبل نیز افزایش یافت.

بازار در حال رشد وام مسکن نیز در سه ماهه اول سال جاری 99.71 هزار عدد وام داده است، که 33 درصد رشد داشته است.میزان کل وام های مسکن 197 میلیارد روبل می باشد. یک سال پیش، 74.83 هزار وام مسکن به ارزش 138.29 میلیارد روبل به مشتریان داده شده است.