• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

رکورد تولید لوله در کارخانه لوله سازی اورال

تاریخ انتشار: 22 اسفند 1396

منبع:https://rueconomics.ru

رکورد تولید لوله در کارخانه  لوله سازی اورال

کارخانه های لوله سازی چلیابینسک و پروااوراسک در سال 2017 حجمی برابر با 1،988 تن برای مصرف کننده گان لوله تولید و تحویل دادند، که این رقم 16% بیشتر از حجم سال 2016 می باشد.

افزایش عرضه لوله های ویژه برای مصارف در صنایع نفت و گاز، ساخت و ساز و ماشین سازی تبدیل به اهرمی برای رشد شده است. صدور لوله از روسیه به خارج از کشور و کشورهای مستقل مشترک المنافع افزایش یافته است. واردات لوله به بازار روسیه به دلیل کاهش تقاضا برای لوله با قطر بزرگ کاهش سه درصدی داشته است.

گروه کارخانه لوله سازی چلیابینسک در پروژه های بزرگ خط لوله شرکت دارند ازجمله «جربان شمالی 2»، «خط لوله گاز شمال اروپا»، و «یامال کشورهای مستقل مشترک المنافع».