• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

ساخت پارک های زیست محیطی برای بازیافت زباله در روسیه

تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1397

منبع:https://riafan.ru

از سال 2019 در روسیه پارک زیست محیطی ساخته خواهد شد. در این پارک ها، زباله ها را تفکیک و بازیافت می کنند، و از آنها محصولات درجه دو تولید می کنند. به گفته معاون وزارت صنعت و تجارت، دولت با ایجاد چنین خوشه هایی در تجارت و به وسیله رایانه در نرخ بهره وام کارخانه های بازیافت زباله تاسیس خواهد کرد. دولت همچنین قصد دارد بخشی از هزینه های مستقیم ساخت و ساز را تامین کند. به گفته کارشناسان، بازیافت زباله در پارک های زیست محیطی، هم برای سرمایه گذاران، و هم برای شهروندان روسیه سود اقتصادی خواهد داشت. این موضوع شامل صرفه جویی در پرداخت حمل زباله، و تولید محصولات تولید شده از آنها می شود.