• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

شتاب همکاریهای استانی ایران و روسیه

تاریخ انتشار: 11 شهریور 1399

منبع:https://russia.mfa.gov.ir/portal/NewsView/608534

ارسلان زارع استاندار گیلان و والری رادایف استاندار ساراتوف در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۹۹ از طریق ویدئو کنفرانس موضوعات همکاری استانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند

شتاب همکاریهای استانی ایران و روسیه

ارسلان زارع استاندار گیلان و والری رادایف استاندار ساراتوف در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۹۹ از طریق ویدئو کنفرانس موضوعات همکاری استانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این جلسه رفع موانع و تسهیل و توسعه همکاری در زمینه تجارت و بازرگانی، کشاورزی، کشت گلخانه ای، دامداری و گوشت، ترانزیت و نیز ایجاد بسترهای لازم برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و گردشگری مورد تاکید قرار گرفت.