• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

شرکت خودروسازی GAZ ، 900 اتوبوس به ایران صادر میکند

تاریخ انتشار: 8 دی 1395

شرکت خودروسازی GAZ ، 900 اتوبوس به ایران صادر میکند ( خبرگزاری روس بیزنس کنسالتینگ 2016/12/27)

شرکت خودروسازی روسی GAZ تحت کنترل اولگ دریپاسکا ؛ دیروز یادداشت تفاهمی را با دولت ایران جهت صادرات اتوبوس بامضا رساند. در سال 2017 این شرکت قصد دارد 900 اتوبوس به جمهوری اسلامی ارسال نماید. این یادداشت تفاهم بین شهرداریهای تبریز، ارومیه ، قم، کرج با نمایندگان شرکت GAZ و کورپوراسیون "روسکیه ماشینی" امضا شد. همچنین درنظر است که این شرکت تجهیزاتی را جهت نوسازی پارک اتوبوسهای ایران تحویل دهد. طی دیداری طرف روسی و ایرانی درخصوص فروش محصولات آماده به توافق  رسیدند و امکان تحویل قطعات اتوبوس پس از سازماندهی خط مونتاژ در ایران را گفتگو کردند. بزودی گروه فنی باید ویژگیهای مدل اتوبوس را که در کارخانه لینسکی تولید میشوند را جهت صادرات به ایران تعیین کند. مبلغ قرار داد فعلا اعلام نشده است .