• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

صحبت های پاراشنکو برای متوقف کردن جریان شمالی 2

تاریخ انتشار: 19 خرداد 1397

منبع:http://mk.ru/economics/

رئیس جمهور اکراین گفت، که جریان شمالی 2 تاثیری بر اقتصاد اکراین نخواهد گذاشت، چونکه ساخته نخواهد شد. او گفت که با تلاش مشترک می توانند جلوی ساخت آن را بگیرند.وی افزود که جریان شمالی 2، یک پروژه سیاسی می باشد، و هیچگونه جزئیات اقتصادی ندارد. طبق گفته رئیس جمهور اکراین، اجرای این پروژه، 3 میلیارد دلار به اکراین خسارت وارد می کند. پاراشنکو خاطرنشان کرد، که تقریبا همین مقدار را کیئف برای حفظ توان دفاعی اکراین هزینه خواهد کرد. شما متوجه هستید، که هدف این پروژه چه می باشد؟ این پروژه برای متنوع ساختن اقتصاد توسط فاکتورهای اقتصادی نمی باشد، بلکه برای آن می باشد که اکراین بدون پول بماند.