• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

طبق آمار وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه، در سال 2017 در روسیه 3.23 میلیون تن گوجه فرنگی برداشت شده است.

تاریخ انتشار: 21 اسفند 1396

طبق آمار وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه، در سال 2017 در روسیه 3.23 میلیون تن گوجه فرنگی  برداشت شده است.

بر اساس داده های سال 2017 بدست آمده از وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه، خودکفایی روسیه در گوجه فرنگی به 22٪ رسید است.

 منتشر شده است.«Известия»این خبر در نشریه

بنابر تائیدیه رسمی از اطلاعات بدست آمده در سال 2017 در همه گروه های مزارع، 3.23 میلیون تن گوجه فرنگی برداشت شده است. لازم به ذکر است که تقاضای جمعیت 1.47 میلیون تن است. این شاخص در مقایسه با سال گذشته 17٪ رشد داشته است. مشخص است که این تولید به لطف اقدامات پشتیبانی دولتی به دست آمد است. 

https://rueconomics.ru/312010-v-2017-godu-v-rossii-bylo-sobrano-3-23-mln-tonn-tomatov-minselkhoz#from