• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

عدم تفاهم وزارت کار و وزارت دارایی فدراسیون روسیه برای افزایش سن بازنشستگی

تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1397

منبع:https://ura.news

وزارت دارایی روسیه اطلاعات پیشنهاد شده به دولت برای افزایش سن بازنشستگی را تکذیب کرد. با این حال، در گزارشی ذکر شده بود که بر روی گزینه های مختلف برای تغییر سیستم بازنشستگی در ارتباط با حکم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین کار می کنند.

وزارت دارایی روسیه هیچ پیشنهادی برای افزایش سن بازنشستگی ارائه نکرده است. به گفته نماینده وزارت دارایی، موضوع تغییرات در سن بازنشستگی با کمک ساختارهای مورد علاقه انجام خواهد شد. اجرای پیشنهادات در حال بررسی در راستای تضمین شاخص های بالا حقوق بازنشستگی مطابق با حکم ریاست جمهوری در 7 ماه مه سال 2018 می باشد.

 پیش از این گزارش شده بود که وزارت دارایی پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی برای زنان تا 63 سال و برای مردان تا 65 سال را ارائه داده است. این پیشنهاد در وزارت کار مورد توافق قرار نگرفت، و گزینه خود را برای سن بازنشستگی برای زنان تا 60 سال را ارائه دادند.