• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

فروش بهترین دارایی ازبربانک به دلیل تحریم ها

تاریخ انتشار: 30 اردیبهشت 1398

رئیس ازبربانک، گرمان گرف، گفته است که ازبربانک به دلیل تحریم ها مجبور است راهبرد بین المللی خود را متوقف کند، زیرا دیگر نمی تواند سودسهام را افزایش دهد.

ازبربانک در خارج از روسیه بیش از یک میلیارد دلار سود خالص داشته است، و بعد از تحریم ها امکان افزایش سودسهام خود را حتی در کشورهایی که درآمد زیاد داشته است را از دست داده است.

برای مثال، شعبه ازبربانک در ترکیه بیش از 500 میلیون دلار درآمد داشته است و بعد از تحریم ها دیگر نمی تواند سودسهام خود را از بانک ترکیه برداشت کند.

این موضوع باعث از دست دادن انگیزه ازبربانک برای فعالیت های بین المللی شده است. به همین دلیل توافق نامه ای برای فروش بهترین دارایی خود یعنی بانک ترکیه امضا کرده است. رئیس ازبربانک بیان کرده است که اگر این وضعیت ژئوپلیتیک روی نمی داد، این موضوع هیچ وقت اتفاق نمی افتاد.