• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

لغو مجوز بانک آکسنت (АКЦЕНТ) توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه

تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1397

منبع:https://ria.ru

طبق تصمیم بانک مرکزی فدراسیون روسیه، مجوز بانک آکسنت از 18 ماه مه، برای انجام هر گونه عملیات بانکی لغو شد. این خبر در سایت بانک مرکزی منتشر شده است. این بانک مجوز خود را برای عملیات بانکی در تاریخ 6 ماه اوت، سال ،2015، برای استان اُرنبورگ دریافت کرده بود. پیش از آن خبری از کشف تخلف در سرمایه اصلی بانک به مبلغ 6،43 میلیارد روبل، توسط بانک مرکزی منتشر شده بود. مشکلات پیش آمده در فعالیت های این موسسه اعتباری به دلیل استفاده از یک مدل کسب و کار بسیار مخاطره آمیز می باشد، که منجر به پایین آمدن قابل توجهی از سرمایه این موسسه شد.