• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

مشخص شدن مناطق روسیه با بیشترین دستمزد

تاریخ انتشار: 30 مهر 1397

منبع:https://rg.ru

درآمد واقعی شهروندان روسیه در دو سال آینده افزایش خواهند یافت.

احتمال دارد در سال 2019، درآمد واقعی شهروندان روسیه 4 تا 6 درصد افزایش خواهد یافت، و با توجه به پیش بینی خوش بینانه تا 9 درصد افزایش خواهد یافت. در عین حال پیش بینی شده است که تورم بیش از 4 درصد نخواهد بود.

بر اساس ارزیابی متخصصین، بیشترین افزایش دستمزدها در سوستاپول، کریمه، استان لنینگراد، داغستان، خطه پریمورسکی و آلتای، چچن، استان های سامارا و کمروو، جمهوری ساخا (یاکوتیا) می باشد.

متخصصین این افزایش دستمزد را مرتبط با کارآفرینی های مردم، حمایت فدرال و توسعه گردشگری می دانند.