• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

معافیت مالیاتی شرکت های نفت و گاز تحریم شده توسط وزارت دارایی روسیه

تاریخ انتشار: 24 خرداد 1397

منبع:http://www.mk.ru

وزارت دارایی روسیه لایحه ای را برای حمایت از پالایشگاه های نفت، که شرکت های مربوط به آنها در لیست تحریم های غرب قرار گرفته اند، تهیه کرده است. در صورت تصویب آن، خسارت های شرکت ها ناشی از تدابیر مالیاتی جبران خواهند شد.  دولت روسیه قصد دارد، تدابیر مالیاتی را در سال های 2019 2024 تکمیل کند. در طول این مدت، مالیات صادرات نفت روسیه به تدریج  متناسب با افزایش مالیات استخراج معادن، حذف خواهد شد. لایحه ای که توسط وزارت دارایی روسیه تنظیم شده است، حداقل 50 درصد شرکت های نفت و گاز تحریم شده توسط غرب شامل معافیت مالیاتی خواهند شد.

در حال حاضر، 131،8 دلار برای هر تن نفت، عوارض صادرات در نظر گرفته شده است. با از بین رفتن عوارض، دیگر یارانه ی گمرکی شامل پالایش نفت نخواهد شد، که هزینه حمل و نقل شرکت ها را جبران خواهد کرد. پیش از آن، چنین معافیت های مالیاتی، فقط شامل پالایشگاه های تولید بنزین یورو 5، در صورت عرضه بیش از 10 درصد تولیدات خود به بازار داخل، می شد. تمامی شرکت های بزرگ موظف به مدرنیزه سازی شدن، که بیشتر شرکت ها، از قبیل لوکویل، گازپروم، نفت و گاز سورگوت، کار خود را تکمیل کرده اند، و می توانند به ارائه مزایا متکی باشند.