• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

معرفی دو وب سایت در زمینه معرفی کالا و فناوری های ایرانی

تاریخ انتشار: 5 شهریور 1398

پایگاه اطلاع رسانی و خدماتی Zoodel از جمله ظرفیت های طراحی شده به منظور معرفی کالاهای صادراتی کشور می باشد که بیش از 30 هزار محصول ایرانی را به 6 بان در معرض بازدید وارزیابی خریداران قرار داده است.
www.zoodel.com
پایگاه اینترنتی صندوق نوآوری و شکوفایی: این صندوق در زمینه حمایت از شرکت های نوپا در حوزه های خدمات سرمایه گذاری، خدمات ضمانت نامه، توسعه زیست بوم نوآوری، خدمات مالکیت فکری، تجاری سازی و توسعه بازار، مشاوره، اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری، توانمند سازی شرکت های فن آور و دانش محور و ... فعالیت می نماید.
www.nsfund.ir